Glossous

พูดชมและสนุก!

ข้อตกลงและเงื่อนไข

1 - . ข้อตกลง ของคุณ

เงื่อนไขการ ใช้งานเหล่านี้ นำไปใช้กับเว็บไซต์ , หน้าเว็บ, คุณลักษณะแบบโต้ตอบ การใช้งาน เครื่องมือ , บล็อก, เครือข่ายทางสังคม " แท็บ " เครือข่ายสังคม ออนไลน์ หรือการเสนอ หรือไร้สาย อื่น ๆ ที่ โพสต์ลิงค์ ไปยัง ข้อตกลงและเงื่อนไข การใช้งานนี้ไม่ว่าจะ เข้าถึงได้ผ่านทาง คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือ เทคโนโลยีอื่น ๆ ลักษณะ หรือวิธีการ ("เว็บไซต์ " หรือ " Glossous.com " หรือ " Glossous " )
เว็บไซต์ที่มีการ เสนอโดย Miniwebs S.L.U. (สเปน) , การทำธุรกิจ ว่า " Glossous.com " และ " Glossous " และภายใต้เครื่องหมาย การค้าและการ บริการ " Glossous " เจ้าของและ ลงทะเบียนโดย Miniwebs S.L.U. (สเปน)
ข้อตกลงเหล่านี้ ในการใช้ ควบคุม สิทธิและความรับผิดชอบ ของคุณ ใน การเชื่อมต่อกับ เว็บไซต์ คำว่า " ไซต์" รวมถึง เนื้อหา บนเว็บไซต์ ที่ทุก บริการของเรา ที่มีให้ใน หรือผ่านทาง เวบไซต์และ ซอฟแวร์ ใด ๆ ที่ เรา จัดให้มี ในหรือผ่าน เว็บไซต์("ซอฟต์แวร์" ) คุณ " ใช้ " เว็บไซต์ ได้ตลอดเวลาที่ คุณเข้าถึงได้(ผ่าน คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือเทคโนโลยี อื่น ๆ ) มุมมองของ การเชื่อมโยง ไปยังหรือจาก หรือ โดยประการอื่น หรือ สื่อสารกับ หรือเชื่อมต่อกับ เว็บไซต์ (หรือ ส่วนหนึ่งส่วนใด ของมัน) หรือโต้ตอบ หรือ สื่อสารกับ ผู้ใช้ อื่น ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียง บนกระดานข้อความ ห้องสนทนา และ / หรือ ชุมชนอื่น ๆ ที่จัดตั้งขึ้น บนเว็บไซต์)
เข้าถึงเว็บไซต์ ที่คุณ ตกลง ที่จะผูกพันตาม ข้อตกลงและเงื่อนไข เหล่านี้ การใช้งานและ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา พบได้ที่ http://www.glossous.com/privacy-policy คุณ ถูก ถามว่าคุณ เห็นด้วยกับ ข้อตกลงและเงื่อนไข ในการใช้งาน และคุณ ชี้ให้เห็น โดยคลิกที่ "YES " หรือ " ENTER " ที่คุณทำ และเรา เก็บรวบรวม ที่อยู่ IP และเวลาของคุณ ที่คุณทำ การตัดสินใจครั้งนี้ ที่จะผูกพันตาม ข้อตกลงและเงื่อนไข การใช้ของเรา
Glossous ขอสงวนสิทธิ์ ในการใช้ดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียว ในการที่จะ แก้ไข ข้อตกลงและเงื่อนไข การใช้งานนี้ ได้ตลอดเวลาโดย การโพสต์ การปรับปรุงข้อตกลง การใช้งาน ผ่านทางเว็บไซต์ และ โดยการให้ แจ้งให้ท่านทราบ ว่า ข้อตกลงนี้ มีการเปลี่ยนแปลง โดยทั่วไป ผ่านทาง e -mail ที่ ปฏิบัติได้ และอื่น ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ คุณ มีความรับผิดชอบใน การทบทวน และ กลายเป็น ที่คุ้นเคย กับการปรับเปลี่ยน ใด ๆ กับข้อตกลงนี้ การปรับเปลี่ยน มีผลบังคับใช้ เมื่อ โพสต์ และการใช้ บริการดังต่อไปนี้ การปรับเปลี่ยน ใด ๆ โพสต์ ดังกล่าวและ แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ของเดียวกัน ของคุณ ถือว่า คุณยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไข ในการใช้งาน ขณะที่ มีการปรับเปลี่ยน
ในฐานะที่เป็น Glossous เติบโตและ ดีขึ้น เราอาจจะมี การ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ในการใช้งาน เมื่อเราทำ เราจะ แจ้งให้คุณทราบ เรากำลัง ยังจะ ทำให้ การปฏิบัติ เพื่อแสดง รุ่น เก่าดังนั้นจึงเป็นเรื่อง ง่ายที่จะเห็น การเปลี่ยนแปลง / เพิ่ม / ลบ
ข้อตกลงและเงื่อนไข การใช้งานนี้ มี การสละสิทธิ์ และ บทบัญญัติ การรักษา พิเศษ
โปรดทราบว่าคุณ อาจจะมี กฎระเบียบเพิ่มเติม และ กฎระเบียบที่ อาจมีผลเมื่อ คุณใช้ คุณลักษณะเฉพาะ ให้โดย Glossous มันเป็น ข้อตกลงเหล่านี้ ในการใช้งาน ใด ๆ รุ่น ต่อมาของ ข้อตกลงและเงื่อนไข การใช้งานนี้ และมี กฎระเบียบเพิ่มเติม และกฎระเบียบที่ ใช้บังคับกับ คุณสมบัติพิเศษ ที่ประกอบด้วยข้อตกลงทั้งหมดระหว่าง คุณและ Glossous และ ใช้แทน ข้อตกลงก่อนหน้า ใด ๆ

ถ้าคุณไม่ เห็นด้วยกับการ ใด ๆ ของ ข้อตกลงและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ การใช้งานของ กฎระเบียบและข้อบังคับ ของเว็บไซต์หรือ นโยบายความเป็นส่วนตัวGlossous กรุณาอย่าใช้ บริการอินเทอร์เน็ตGlossous

2 - . มีคุณสมบัติเหมาะสม สำหรับการเข้าถึง Glossous

คุณจะต้องเป็น 13 ปี หรืออายุมากกว่า เข้าถึงไซต์นี้
การใช้บริการ Glossous จะถือเป็นโมฆะ ที่ ต้องห้ามตาม กฎหมาย
โดยการใช้ และ / หรือดู การให้บริการโดย Glossous คุณ รับรองและรับประกันว่า คุณจะไม่ ต้องห้ามตาม กฎหมาย จากการใช้ ที่มีให้ บริการออนไลน์ และที่คุณ มีสิทธิที่ผู้มีอำนาจ และความสามารถ ที่จะเข้าไปใน ข้อตกลงนี้และ ที่จะปฏิบัติตาม ทุก อย่าง ข้อตกลงและเงื่อนไข การใช้งาน โพสต์ ที่นี่ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นครั้งคราว
โดยใช้บริการ ที่ คุณกำลังทำคำชี้แจง ดังต่อไปนี้ :
ฉันสัญญา ว่าฉันจะไม่ อนุญาตให้ บุคคลใด ๆ (s) ภายใต้ อายุ 13 ปีขึ้น ไปที่ มีการเข้าถึง ของวัสดุ ใด ๆ(รวมถึง ผลิตภัณฑ์ใด ๆ หรือคุณลักษณะ ) ที่บรรจุอยู่ภายใน เหล่านี้ บริการด้านการสื่อสาร ;
ผมเข้าใจ ว่าเมื่อฉัน ได้รับ การเข้าถึง บริการด้านการสื่อสาร เหล่านี้ ผม จะได้สัมผัสกับ ภาพ ที่มองเห็น วาจา รายละเอียด เสียง เสียงและ คุณสมบัติอื่น ๆ และ / หรือผลิตภัณฑ์ เพราะผม ต้องการดู อ่านและ / หรือได้ยิน วัสดุต่างๆและ / หรือ การสั่งซื้อและ เพลิดเพลินกับการใช้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว หรือ คุณสมบัติ ที่มีอยู่ สำหรับข้อมูล ความบันเทิง ของตัวเอง ส่วนบุคคลของฉัน และ / หรือ การศึกษา;
มันเป็น ความปรารถนาที่จะ ร่วมกัน ฉันและ / หรือ ที่จะเชิญ คนอื่น ๆ ที่จะแบ่งปัน พฤติกรรม ของตัวเอง ส่วนตัวและ ส่วนบุคคลและ จะแสดงความเห็น อัตราการ วิพากษ์วิจารณ์ การจัดระเบียบและ แนะนำ บนพื้นฐานของ สิ่งที่ฉัน สัมผัสกับ โดยใช้ บริการออนไลน์ ที่มีให้โดย Glossous ขณะที่คนอื่น เชิญ เพื่อทำแบบเดียวกัน "
ภายใต้สถานการณ์ที่ ไม่มี เว็บไซต์ ที่จะใช้ สำหรับ กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ใด ๆ นี้ เว็บไซต์อาจ ไม่สามารถเข้าถึงได้ , ดู , ดาวน์โหลดหรือ ที่ได้รับ เป็นอย่างอื่นใน ประเทศหรือ สถานที่ ในการที่ จะ ทำเช่นนั้น หรืออาจ จะถือว่า ละเมิดกฎหมาย ใด ๆ

ข้อมูล สมาชิก - 3.

Glossous เป็นเว็บไซต์ที่ ฟรีและ ถ้าคุณอยู่ ในวัย ที่ผ่านการรับรอง คุณอาจ ดู กล้องแสดงสด และวิดีโอ แต่ถ้า คุณสร้างบัญชี
ถ้าคุณต้องการ ที่จะกลายเป็น นักดนตรี และเนื้อหาที่ โพสต์ ผ่าน Glossous คุณต้อง เข้าร่วมชุมชน ของ ผู้ให้ข้อมูลที่ Glossous และ ตกลงที่จะ ให้ข้อมูลส่วนบุคคล ที่เป็นจริงและ ถูกต้อง
ถ้า ข้อมูลที่คุณให้ไม่เป็นความจริง และ ถูกต้องคุณ ต้องเผชิญกับการเลิกจ้าง ทันที ของบัญชี ของคุณและคุณ อาจจะ ลงโทษ ตามกฎหมาย
คุณ จะถูกขอให้ ระบุที่อยู่อีเมล ที่ถูกต้อง สำหรับวัตถุประสงค์ของ การตรวจสอบ และการประกันคุณภาพ และ คุณยอมรับว่า Glossous จะส่งอีเมล์ ทั้ง ธรรมชาติของ การทำธุรกรรมและ เพื่อวัตถุประสงค์ใน เชิงพาณิชย์และการ ส่งเสริมการขาย
คุณ จะได้รับรหัสผ่าน ที่สร้างอัตโนมัติ ซึ่งคุณสามารถ เปลี่ยนแปลงในภายหลัง และคุณจะ เลือกชื่อที่ หน้าจอ ของตัวเอง ซึ่ง จะต้องไม่ซ้ำ กับคุณ ไม่ พอใจให้กับ ผู้อื่นและ ไม่ได้อยู่ใน การละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้อื่น หรือ เครื่องหมายการค้า คุณยอมรับว่า Glossous เป็น เจ้าของ ทั้งหมดชื่อ หน้าจอ ที่คุณป้อน และให้ กับมัน
ในกรณี ที่คุณ ตั้งใจ สร้างโปรไฟล์ผู้ใช้ จะมีส่วนร่วม ในการให้บริการ เลือก บางอย่าง ที่นำเสนอโดย Glossous โปรไฟล์ของคุณ (และ เนื้อหาของมัน ) อาจจะ สามารถค้นหาได้ โดยผู้ใช้อื่น ที่ลงทะเบียน ผ่าน Glossous และอื่น ๆ พันธมิตร หรือ เครือข่ายกับ Glossous ในทำนองเดียวกัน โปรไฟล์ของคุณ (และ เนื้อหาของมัน ) อาจจะ ค้นหา โดย สาธารณชน เครื่องมือค้นหา

4 - . คำอธิบาย ของการบริการ

และคุณลักษณะที่Glossous ของ บริการอินเทอร์เน็ต ออนไลน์ที่ อาจจะอนุญาตให้ สำหรับการอัปโหลดร่วมกัน และการดู เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ รวมถึงภาพ ทางเพศอย่างชัดเจน บริการอาจ ช่วยให้คุณสามารถ ดูเนื้อหา วิดีโอสด , ข้อมูล และวัสดุอื่น ๆ ที่ได้รับการ โพสต์โดย ผู้ใช้ อื่น ๆ คุณได้รับอนุญาต เพื่อดู เรื่อง วัสดุนี้ ไป ข้อตกลงและเงื่อนไข การใช้งานนี้
คุณ เข้าใจและยอมรับว่า เนื้อหาที่แสดงบน Glossousถูก โพสต์ ในเบื้องต้นโดย บุคคลที่สาม และ Glossous ไม่ ก่อน หน้าจอ หรือ preemptively ตรวจสอบ เนื้อหาดังกล่าว
คุณเข้าใจ Glossous ที่ ไม่รับผิดหรือ รับผิดชอบต่อเนื้อหา โพสต์โดย บุคคลที่สาม และคุณตกลงที่ จะถือ Glossous ไม่เป็นอันตราย ใด ๆ และเนื้อหา ที่คุณพบ ทั้งหมด ผ่านทาง เว็บไซต์และ คุณ พันธสัญญา ที่จะไม่ ฟ้อง Glossous ใน การเชื่อมต่อกับ การเรียกร้อง ใด ๆ เกี่ยวกับ เนื้อหาที่คุณ พบ ในขณะที่ บนเว็บไซต์
บริการออนไลน์ Glossous นอกจากนี้ยังอาจ มี ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ ที่ไม่ได้ เป็นเจ้าของ ควบคุม ตรวจสอบ หรือ แก้ไขโดย ชัวร์คอม คอร์ปอเรชั่น และที่ อาจจะมีข้อมูล หรือวัสดุ ที่บางคน อาจพบ ว่าไม่เหมาะสม หรือ น่ารังเกียจ ชัวร์คอม คอร์ปอเรชั่น หรือ Glossous ไม่สามารถและ จะไม่ รับผิดชอบ ใด ๆ หรือ ความรับผิดชอบ ใด ๆ สำหรับ เนื้อหา ความเหมาะสม ถูกต้อง ตามลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย นโยบาย ความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติ หรือ ลักษณะอื่นใดของ เนื้อหาของ เว็บไซต์ดังกล่าวและ รวมของ ดังกล่าว เชื่อมโยงไม่ ไม่ได้ หมายถึงการรับรอง ของเว็บไซต์โดย Glossous หรือสมาคม กับผู้ประกอบการ ใด ๆ
ท่านรับทราบว่า คุณจะไม่ เรียกร้อง Glossous ต้องรับผิดเพื่อความ รับผิด ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจาก การดูหรือ ร่วมกันของคุณ ของข้อมูลที่ โพสต์โดย ผู้ใช้ อื่น ๆ หรือ การใช้งานของ เว็บไซต์ของบุคคล ที่สามใด ๆ
การเรียกร้อง Glossous ภูมิคุ้มกัน จากความรับผิด ในขอบเขตสูงสุด ตามกฎหมายและ ตามที่ระบุไว้ ภายใต้สื่อสารคุณธรรมวางตัว สำหรับเนื้อหาที่ โพสต์โดย บุคคลที่สาม และไม่มีอะไร ในข้อตกลงนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ สละ ลบหรือ แย่งชิง ภูมิคุ้มกัน เช่น

5 - . เนื้อหา ที่ผู้ใช้สร้าง

ในฐานะผู้ใช้ Glossousคุณอาจ เข้าร่วมชุมชน ของ ผู้ให้ข้อมูล ในฐานะนักแสดงและส่ง สัญญาณเสียง สด และเนื้อหา วิดีโอ และภาพถ่าย ( " วิดีโอ ผู้ใช้ ") และ เนื้อหาต้นฉบับเดิม ( "Chat " ) วิดีโอ ของผู้ใช้และ แชท รวมเรียกว่า "เนื้อหา ที่ผู้ใช้สร้าง . " คุณเข้าใจ Glossous ไม่รับประกัน ความลับ ด้วยความเคารพต่อ เนื้อหาใด ๆ ที่ผู้ใช้สร้าง ใด ๆ และ ว่า เนื้อหาใด ๆ ที่ ผู้ใช้สร้างขึ้น มีจุดมุ่งหมาย เฉพาะเพื่อ จะดูได้โดย บุคคลใดบุคคล อายุ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้าชมเว็บไซต์ Glossous
คุณ จะ ต้องรับผิดชอบต่อ เนื้อหา ที่ผู้ใช้สร้าง ของคุณเอง และผลของการ โพสต์หรือ เผยแพร่ ใน การเชื่อมต่อกับ เนื้อหา ที่ผู้ใช้สร้าง คุณ ยืนยัน แทน และ / หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ : คุณเป็นเจ้าของหรือ มีใบอนุญาต ที่จำเป็น สิทธิ ยินยอม และสิทธิ์ ที่จะใช้และ อนุญาตให้ Glossous ในการใช้ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิ ความเป็นส่วนตัวของ สิทธิในการ ประชาสัมพันธ์ หรืออื่น ๆ ที่ สิทธิ ในเชิงพาณิชย์หรือ ส่วน ที่เป็นกรรมสิทธิ์ และ การ ใด ๆ และ เนื้อหาที่ผู้ใช้ สร้างขึ้นเพื่อ ช่วยให้ การรวม และการใช้เนื้อหาที่ผู้ใช้ สร้างขึ้นใน ลักษณะที่ พิจารณาไตร่ตรอง โดย เว็บไซต์ Glossousและ เงื่อนไขการใช้งาน
เพื่อความชัดเจน ที่คุณ เก็บ ทั้งหมด ของ สิทธิความเป็นเจ้าของ ถูกต้องตามกฎหมาย ของคุณ ใน เนื้อหา ที่ผู้ใช้สร้าง ของคุณและ ผู้ชม จะได้รับ อะไรมากไปกว่า สิทธิที่จะได้ ดู การส่ง ของคุณ แต่ โดยการส่ง เนื้อหาที่ผู้ใช้ สร้างขึ้นเพื่อ Glossous คุณ ขอ ให้ Glossousทั่วโลก ใบอนุญาต ไม่ผูกขาด ค่าภาคหลวงฟรี และโอนเปลี่ยนมือ ไป ใช้ทำซ้ำ แจกจ่าย เตรียม งานที่ดัดแปลงมา จาก การแสดง และดำเนินเนื้อหา ที่ผู้ใช้สร้าง ใน การเชื่อมต่อกับ บริการ Glossousและ Glossous ของ (และ สืบทอด ' และ บริษัท ในเครือ ' ) ธุรกิจรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียง เพื่อส่งเสริม และเป็นส่วนหนึ่ง แจกจ่าย หรือทั้งหมดของ เว็บไซต์ Glossous(และ ผลงานสืบเนื่อง ของมัน) ใน รูปแบบใด ๆ สื่อ และ ผ่าน ช่องทางสื่อ . นอกจากนี้คุณยัง ขอ ให้ ผู้ชม ของเว็บไซต์ Glossous(หรือ เช่น สลับ หรือ อีก รูปแบบสื่อ หรือช่องทาง )ใบอนุญาต แบบไม่ผูกขาด ในการเข้าถึง เนื้อหา ที่ผู้ใช้สร้าง ของคุณ ผ่านทางเว็บไซต์ ในแต่ละครั้งและ จะใช้ แสดง และดำเนิน เนื้อหา ที่ผู้ใช้สร้าง เช่น ได้รับอนุญาต ผ่าน การทำงาน ของเว็บไซต์และภายใต้ ข้อตกลงและเงื่อนไข การใช้งานนี้ ใบอนุญาต ดังกล่าวข้างต้น ที่ได้รับจาก คุณอยู่ ตลอดเวลา และ ไม่สามารถเพิกถอนได้
ท่านรับทราบว่า Glossous จะทำหน้าที่เป็น เพียง ท่อของ เนื้อหา ที่ผู้ใช้สร้าง และ Glossous ที่ไม่ได้ ดำเนินการ ใด ๆ หรือ ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ที่เกี่ยวข้องกับ เนื้อหา หรือกิจกรรม บนเว็บไซต์ เช่น การกระทำ Glossous เพียง แต่ เป็นผู้ให้บริการ โฮสต์ขาด บทบาท บรรณาธิการ ใด ๆ และ เป็นเพียง เวทีสำหรับ การแสดงออกของ ความคิด ความคิดและ ข้อมูล Glossous จะไม่รับผิดชอบ ใด ๆ ไม่ถูกต้องไม่ ผิด น่ารังเกียจ เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือ หมิ่นประมาท ที่มีอยู่ ในที่นี้
Glossous ไม่รับผิดชอบต่อ เนื้อหาใด ๆ ที่ผู้ใช้สร้าง ที่ละเมิด บรรทัดฐาน ของชุมชนหรือ ประเพณี Glossous คาดหวัง และ ความต้องการ ที่คุณ ปฏิบัติตาม กฎหมายของรัฐ ของรัฐบาลกลาง จังหวัดและ ท้องถิ่น เมื่อใช้ เว็บไซต์และ เมื่อส่ง หรือ โพสต์เนื้อหา ในเว็บไซต์ ถ้าคุณไม่แน่ใจ หรือไม่ว่า เนื้อหา จะ ละเมิดกฎหมายคุณ จะกระตุ้นให้ ติดต่อทนายความก่อนที่จะ โพสต์เนื้อหา Glossous ไม่สามารถ บังคับใช้กฎหมาย อำนาจ ทุกคน สำหรับ เนื้อหา ทั้งหมด ที่ โพสต์ ไปยังเว็บไซต์ นี้ เช่น Glossous ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ที่ผู้ใช้สร้าง ของเว็บไซต์
Glossous และคณะผู้บริหาร ของ บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ (แต่ไม่ จำเป็น)ใน ดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียว ของพวกเขา ที่จะปฏิเสธการ ลบ ย้าย หรือแก้ไข เนื้อหาใด ๆ และสิ่งที่ เห็นว่า มีการละเมิด กฎหมาย (รวมถึง เครื่องหมายการค้า และ กฎหมายลิขสิทธิ์ )หรือ เป็น อันตราย การกำจัด ที่ ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ลามกอนาจาร หรือ ไม่เป็นที่ยอมรับ เป็นอย่างอื่น และคุณ ตกลง ของเนื้อหา ใด ๆ โดยการ Glossous ไม่ได้ที่จะ ถูกตีความว่า การรับรอง ของเนื้อหา ที่เหลืออยู่ และคุณ ตกลง ว่าคุณจะไม่ ยืนยัน Glossous ว่า การแก้ไข หรือ แก้ไข เนื้อหาใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการ สร้าง Glossous ที่ เป็นผู้ผลิตหรือ ผู้เขียน เนื้อหาของผู้ใช้ ที่สร้าง ใด ๆ เข้าชมได้ ผ่านทาง บริการ Glossous
คุณ จะต้องประเมิน และรับความเสี่ยง ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ เนื้อหาใด ๆรวมทั้ง ความเชื่อมั่น ใด ๆ บน ความถูกต้องความ สมบูรณ์หรือประโยชน์ หรือ ถูกต้องตามกฎหมาย ของ เนื้อหาดังกล่าว ในเรื่องนี้ คุณรับทราบ ว่าคุณอาจไม่ พึ่งพา เนื้อหาใด ๆ ที่สร้างขึ้นโดย เนื้อหา Glossous หรือ ผู้ใช้สร้างขึ้น ส่งไปยัง เว็บไซต์ คุณมีความรับผิดชอบ สำหรับ เนื้อหาทั้งหมด ของคุณที่ จะถูกอัปโหลด , โพสต์ , อีเมล, ส่ง หรือ ทำ อย่างอื่น ผ่านทางบริการ
รายการบางส่วน ของเนื้อหา ที่ผิดกฎหมาย หรือต้องห้าม รวมถึง เนื้อหาที่ :
ให้ วัสดุ ที่ก่อ หรือ ภาพลามกอนาจาร ที่เกี่ยวข้องกับ วิถีแห่ง การเปลือยกาย หรือ พฤติกรรมทางเพศ ตามอายุ ใด
แสดงให้เห็นว่า ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เคลื่อนไหวหรือ การ์ตูน หรือเพศ ของเด็ก
พฤติกรรม หรือ การให้ระบุข้อมูล ส่วนบุคคลจาก ทุกคนที่ อายุต่ำกว่า 13 ;
ฝ่าฝืน แห่งชาติ ของรัฐบาลกลาง กฎหมาย ท้องถิ่น จังหวัดหรือ กฎ ระเบียบ หรือ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับ ความลามกอนาจาร ;
แสดงให้เห็นถึง " ซิ " อุจจาระ มนุษย์ ถ่ายอุจจาระ มนุษย์ อาเจียน หรือการบริโภคของเรื่อง ที่ตั้งใจ ให้มีลักษณะเหมือน อุจจาระ หรือ อาเจียนออกมา ;
มีเนื้อหา ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงบทบาท ของผู้อื่น , การคุกคามของ การฆ่าตัวตาย หรือเป็นอันตราย ต่อตนเอง หรือผู้อื่นสัตว์ป่า ( เพศ ที่เกิดขึ้นจริง หรือ หลอก ด้วย สัตว์ ) หรือ ศพ ( เพศ ที่เกิดขึ้นจริง หรือ หลอก ด้วย ศพ);
รังควาน รังแก หรือ ก้าวก่าย ความเป็นส่วนตัว ของบุคคลอื่น;
คือ ยะ ไม่พอใจให้กับชุมชนออนไลน์ รวมถึงเนื้อหา ที่ส่งเสริมการ เหยียดเชื้อชาติ , คลั่ง , ความเกลียดชัง หรือเป็นอันตรายต่อ ร่างกาย กับ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่ม ;
ข้อมูล การเรียนการสอน เกี่ยวกับ กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่นการทำ หรือซื้อ อาวุธ ที่ผิดกฎหมาย การละเมิด ความเป็นส่วนตัว ของใครบางคน หรือการให้ หรือการสร้าง ไวรัสคอมพิวเตอร์ ให้ ;
แสดงให้เห็นถึงการใช้ ที่ผิดกฎหมายของ ปืน หรือยาเสพติด หรือ การข่มขืน จริง หรือ จำลอง ถ้าคุณไม่ สามารถทำมันได้ โดยไม่ต้อง ก่อ อาชญากรรม ไม่ได้หลอก ที่จะทำมัน
แสดงให้เห็นถึง ความรุนแรงหรือ การร่วมประเวณีระหว่างพี่น้อง , เชื้อชาติ หรือ คำพูดที่ เกลียดชัง (ทั้ง aurally หรือผ่านทาง คำที่เขียน);
แสดงให้เห็นว่า บุคคลใด เมื่อ ลูกเบี้ยว ที่ ดูเหมือนจะ หมดสติ อยู่ภายใต้อิทธิพลของยาเสพติด หรือแอลกอฮอล์ หรือผู้ที่ ดูเหมือนจะ ไม่ได้ตระหนักถึง การปรากฏตัวของสายลับ ซีเอเอ็ม;
ส่งเสริมสำเนา ที่ผิดกฎหมายหรือ ไม่ได้รับอนุญาต จาก งานอันมีลิขสิทธิ์ ของผู้อื่น เช่น ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือลิงก์ไปยัง พวกเขาหรือ การให้ข้อมูล ที่จะหลีกเลี่ยง การคัดลอก อุปกรณ์ ป้องกัน ที่ผู้ผลิต ติดตั้ง หรือการให้ เพลง ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือลิงก์ไปยัง ไฟล์เพลง ละเมิดลิขสิทธิ์ ;
ที่เกี่ยวข้องกับการ ส่งผ่านของ " ขยะ " จดหมาย " จดหมายลูกโซ่ " หรืออีเมล ที่ไม่พึงประสงค์ ในเชิงพาณิชย์ หรือ " สแปม ";
ส่งเสริม ข้อมูลที่คุณ รู้ว่า เป็นเท็จ ทำให้เข้าใจผิด หรือ ส่งเสริมกิจกรรมที่ ผิดกฎหมายหรือ การปฏิบัติ ที่เป็น อันตราย คุกคาม ลามกอนาจาร ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือ หมิ่นประมาท ;
มีหน้า จำกัด การเข้าถึง หรือรหัสผ่าน เท่านั้นหรือ ซ่อนหน้า หรือภาพ (ที่ ไม่เชื่อมโยง ไปยังหรือจาก หน้า อื่น สามารถเข้าถึงได้ );
solicits รหัสผ่านหรือข้อมูล ส่วนบุคคลที่ระบุ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือผิดกฎหมาย จากผู้อื่น ;
เกี่ยวข้องกับการส่ง โฆษณา ใน การแชทหรือ ข้อความ ข้อความโต้ตอบแบบทันที ;
เข้าร่วมใน กิจกรรมเชิงพาณิชย์ และ / หรือ การขาย โดยปราศจากความยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษร เช่นการแข่งขัน ชิงโชค , แลกเปลี่ยน การโฆษณาและ แผนการปิระมิด ;
รวมถึงไฟล์ หรือ สตรีมข้อมูล ที่มีไวรัส เวิร์ม " ม้าโทรจัน " หรือ คุณลักษณะ อันตราย อื่น ๆ
ส่งเสริม หรือ ชักชวน ธุรกิจสำหรับ เว็บไซต์อื่น ;

คุณยอมรับว่า Glossous อาจ ทบทวน ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ เนื้อหา ที่ผู้ใช้สร้าง และดำเนินการ ตาม ข้อร้องเรียน ดังกล่าว ที่เห็นสมควร
คุณยอมรับว่าคุณ อาจถูกขอให้ มีส่วนร่วมใน การบันทึกและ การเก็บรักษาของ ผลการดำเนินงาน ของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ในการ ช่วยให้ Glossous ในการสร้างและ จัดจำหน่าย"ดีที่สุด Glossous " เลือก ที่กำหนด หรือ อื่น ๆ ดังกล่าว ยินยอม เนื้อหา ที่ผู้ใช้สร้าง ของผู้ใช้ มัน จะเป็นทางเลือก ของคุณ หรือไม่ที่จะ มีส่วนร่วม หากคุณ " เลือกใน " และอนุญาตให้ Glossous.com ที่จะบันทึก หนึ่ง ของการแสดง ใด ๆ ของคุณ คุณจะ ได้รับการแนะนำ จาก การบันทึกและ กล่าวว่า คุณ จะต้องรับผิดชอบ ในฐานะที่เป็น " ผู้ผลิต " ของเนื้อหา สำหรับการให้ ข้อมูล ปัจจุบัน ที่กำหนดไว้ใน 18 USC 2257 , et seq และคุณ จะยังคงอยู่ ในการควบคุมของ นี้ เนื้อหาที่ผู้ใช้ สร้างขึ้นใน พื้นที่ ให้กับคุณ โดย Glossous.com ในเรื่อง นี้ " ดีที่สุด" บันทึก เลือก หรือ กำหนด ไว้เป็นอย่างอื่น ของการแสดง ของคุณ Glossous.com ไม่ได้ เกี่ยวข้องกับการผลิตของวัสดุ( เนื้อหา ที่ผู้ใช้สร้าง ) รวมอยู่ใน บริการเสริม นี้ และมีส่วนร่วม ในการจัดจำหน่าย เพียง ของการเชื่อมโยง กับวัสดุ นี้ และเป็น ผลให้ ได้รับการยกเว้น จาก 2257 เป็นตัวบันทึก ความต้องการ ขึ้นอยู่กับ ข้อ จำกัด ที่อธิบายไว้ใน 28 CFR © 75.1 (4) ( ข)
คุณต้องรับผิดชอบ ต่อเนื้อหา ใด ๆ ที่คุณ โพสต์ และ Glossous จะตรวจสอบ และดำเนินการ ตามกฎหมาย ในการใช้ดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียว กับ ทุกคนที่ ละเมิด เงื่อนไขการใช้งาน รวมทั้ง การกำจัดของ โพสต์ ที่กระทำผิดกฎหมายจากการให้บริการและ การสิ้นสุด ของบัญชีของคุณ โปรดทราบว่า คุณอาจจะไม่ อนุญาตให้ บุคคลอื่นใด ที่จะใช้ บัญชีของคุณและ ทันทีที่คุณ จะต้อง แจ้งให้เราทราบ ของการละเมิด อย่างเห็นได้ชัด จาก การรักษาความปลอดภัย เช่น การเปิดเผยข้อมูล การสูญเสีย การโจรกรรม หรือ ไม่ได้รับอนุญาต หรือการใช้ ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่าน

6 - . ลงทะเบียน Glossous

คุณต้อง สร้างบัญชี Glossous ของคุณเอง เพื่อที่จะ เข้าร่วมชุมชน ของ ผู้ให้ข้อมูลหรือการเข้าถึง คุณสมบัติบางอย่าง หรือ บริการที่นำเสนอ และมันก็เป็น ความจำเป็นที่คุณ จะไม่ปล่อยให้ คนอื่น ใช้ บัญชีของคุณ ( ที่คุณ จะต้องเก็บ รหัสผ่านของคุณ เป็นความลับ และ รักษาความปลอดภัย) และคุณ ไม่อาจ ใช้บัญชี คนอื่น เช่นเดียวกับ ไม่มีใครเลยที่ สามารถใช้ ของคุณ เมื่อตั้งค่า บัญชีของคุณ คุณจะต้อง ให้ข้อมูลที่ ถูกต้องและครบถ้วน ท่านรับทราบว่า คุณ จะต้องรับผิดชอบ สำหรับกิจกรรม ที่เกิดขึ้น ในบัญชีของคุณและคุณ ทันที จะต้องแจ้ง Glossous ถ้าคุณ เชื่อว่า มีการ ละเมิดน้อยที่สุดของ การรักษาความปลอดภัย หรือการใช้งาน ไม่ได้รับอนุญาต จาก บัญชีของคุณ
คุณจะ ต้องรับผิดต่อ ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดย Glossous เนื่องจาก การใช้งานที่ ไม่ได้รับอนุญาต จาก บัญชีของคุณ Glossous จะไม่รับผิดชอบต่อ ความสูญเสีย ของคุณ ที่เกิดจากการ ใช้งานที่ ไม่ได้รับอนุญาต จาก บัญชี ของคุณและคุณ โดยเฉพาะ ยกเว้น ใด ๆ เรียกร้องดังกล่าว และตกลง ที่จะปกป้อง และให้ความคุ้มครอง Glossous การเรียกร้อง ดังกล่าว ใด ๆ ที่ทำ กับมัน โดยบุคคลที่สาม

7 - . ใช้งานทั่วไปของการอนุญาต -Site และข้อ จำกัด ต่างๆ

คุณ ตกลงที่จะไม่ กระจาย ใน ทางใดทางหนึ่ง รูปร่าง ลักษณะ หรือ รูปแบบที่ เป็นส่วนหนึ่ง ของเว็บไซต์ Glossousใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด ไปยังเนื้อหา ที่ผู้ใช้สร้าง ( ที่กำหนดไว้ ด้านล่าง) โดยมิได้รับอนุญาต เป็นลายลักษณ์อักษร Glossous ของ
คุณ ตกลงที่จะไม่ เปลี่ยนแปลงหรือ แก้ไข ส่วนหนึ่งของ เว็บไซต์หรือ การเข้าถึงเนื้อหา Glossous ใด ๆ ผ่านทางเทคโนโลยี หรือ วิธีการอื่น กว่า ด้วยวิธีการ อนุญาต อย่างชัดเจนว่า Glossous ช่วยให้ คุณไม่สามารถใช้ หุ่นยนต์ ใด ๆ แมงมุม อุปกรณ์ อัตโนมัติ อื่น ๆ หรือ กระบวนการคู่มือ หรือ ซอฟแวร์ ในการตรวจสอบ หรือคัดลอก หน้าเว็บ หรือเนื้อหา ของเราหรือ เพื่อหลีกเลี่ยง หรือ แทรกแซงกับการทำงาน ที่เหมาะสมของ บริการออนไลน์Glossous
คุณยอมรับว่าคุณ จะไม่ใช้เวลา ที่มีการกำหนดภาระ ที่ไม่สมควร หรือ มีขนาดใหญ่ เป็นสัดส่วน โครงสร้างพื้นฐานของ บริษัท ใด ๆ
คุณ ตกลงที่จะไม่ ใช้เว็บไซต์ ที่ ไม่ได้รับอนุญาต เป็นลายลักษณ์อักษร Glossous ของ สำหรับ ใช้ในเชิงพาณิชย์ ใด ๆ ห้าม ใช้ ในเชิงพาณิชย์ รวมถึงการ กระทำใด ๆ ของ ดังต่อไปนี้ ดำเนินการ โดยความเห็นชอบ ของ Glossous ด่วน :
การขายของ การเข้าไปที่เว็บไซต์ หรือบริการ ที่เกี่ยวข้อง ในเว็บไซต์ อื่น
การใช้ ไซต์หรือ บริการที่เกี่ยวข้อง สำหรับ วัตถุประสงค์หลักในการ ดึงดูด การโฆษณา หรือรายได้ การสมัครสมาชิก
การขาย โฆษณา บนเว็บไซต์ Glossousหรือ เว็บไซต์ใด ๆ ของบุคคลที่สาม หรือ
การใช้ ไซต์หรือ บริการที่เกี่ยวข้องกับ ของที่ Glossous พบใด ในการใช้ดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียว ในการที่จะ ใช้ทรัพยากร Glossous ต่อ ผลกระทบจากการ แข่งขันกับ การบ่อนทำลาย หรือ ส่วนแบ่งการตลาด สำหรับ Glossous หรือ เนื้อหาบน Glossous

ใน การใช้งานของ บริการ Glossousคุณ เป็นอย่างอื่น จะปฏิบัติตาม ข้อตกลงและเงื่อนไข การใช้งานนี้ และทุก กฎหมาย ท้องถิ่นระดับชาติ และระดับนานาชาติ และข้อบังคับ
Glossous สงวนสิทธิ์ในการ ยุติการ ด้าน ของเว็บไซต์ Glossousใด ๆ ณ เวลาใด ๆ

8 - . การใช้ เนื้อหาในเว็บไซต์ของคุณ

เนื้อหา เข้าถึงได้ผ่านทาง เว็บไซต์ Glossousเป็นเจ้าของ หรือ ได้รับอนุญาตให้ Miniwebs SLU (สเปน) ภายใต้ ลิขสิทธิ์และ สิทธิใน ทรัพย์สินทางปัญญา ตามกฎหมาย วัสดุ ที่มีอยู่ใน เว็บไซต์นี้ จะต้องมีการ สันนิษฐานว่าเป็น กรรมสิทธิ์และ ลิขสิทธิ์ เนื้อหาที่ มีให้กับคุณ ตามที่เป็น ข้อมูลและ การใช้งานส่วนตัว ของคุณเท่านั้น และอาจ ไม่สามารถดาวน์โหลด คัดลอก ทำซ้ำ กระจาย ส่ง ออกอากาศ แสดง ขาย สิทธิการใช้งาน หรือ ใช้ประโยชน์ อย่างอื่น เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ใด ผู้เข้าชม จะไม่ได้สิทธิ ใด ๆ ในเนื้อหาของ เว็บไซต์ การใช้เนื้อหา เว็บไซต์ ด้วยเหตุผลใด ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เว้นแต่ จะทำ สัญญา ด่วน หรือ ได้รับอนุญาตจาก เว็บไซต์
คุณอาจ เข้าถึงเนื้อหา Glossous เนื้อหา ที่ผู้ใช้สร้าง และเนื้อหาอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาต เท่านั้นที่ อยู่ภายใต้ ข้อตกลงนี้
คุณตกลงที่จะ ใช้เฉพาะ บัญชีผู้ใช้ ของคุณเอง ในการเข้าสู่ เว็บไซต์นี้ สร้างรหัสผ่านที่ปลอดภัย และ ไม่ทำให้ สิทธิเข้า ของคุณ มีให้ คนอื่น
คุณยอมรับว่าคุณ มีความรับผิดชอบ และ รับผิดชอบต่อการ กระทำใด ๆ ในบัญชีของคุณ แม้ว่าพวกเขาจะ ดำเนินการโดย บุคคลที่สาม
ถ้าคุณอยู่ ใน terminal คอมพิวเตอร์ที่อาจจะ เข้าถึงได้โดย บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ ตัวเอง คุณยินยอมที่จะ ออกจากระบบ ของเว็บไซต์โดยคลิกที่ปุ่ม ออกจากระบบ และ จะไม่อนุญาตให้ เบราว์เซอร์เพื่อบันทึก หรือ เก็บ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน
ถ้าคุณเข้าถึง เว็บไซต์และ พบว่ามัน ถูกบันทึก แล้วใน ภายใต้บัญชี อื่นคุณ ต้องทันที ออกจากระบบ ของเว็บไซต์โดยคลิกที่ปุ่ม ออกจากระบบ
คุณ อาจเข้าถึง เนื้อหาที่ผู้ใช้ สร้างขึ้นสำหรับ ข้อมูล และการใช้งาน ส่วนบุคคลของคุณ ตามที่ตั้งใจไว้ แต่เพียงผู้เดียว ผ่าน การทำงาน ที่ให้ไว้ ของเว็บไซต์ Glossous ท่านจะต้องไม่ คัดลอก หรือดาวน์โหลด เนื้อหาใด ๆ ที่ ผู้ใช้สร้างขึ้น โดยวิธีใด ๆ หรือ เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ
คุณตกลงที่จะ ได้มีส่วนร่วม ในการใช้งาน, การคัดลอก หรือ การกระจายของ เนื้อหาใด ๆรวมทั้ง การใช้งานใด คัดลอก หรือ การกระจาย เนื้อหาของผู้ใช้ ที่สร้างขึ้น จาก บุคคลที่สาม ที่ได้รับ ผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า ใด ๆ
คุณ ตกลงที่จะไม่ หลีกเลี่ยงการ ปิดการใช้งาน หรือ ยุ่งเกี่ยวกับ คุณสมบัติด้านความปลอดภัย ที่เกี่ยวข้องกับ เว็บไซต์ของ Glossous
เว้นแต่ได้รับอนุญาต อย่างชัดแจ้งจาก Glossous ไม่มีใคร อาจ เชื่อมโยงหลายมิติ เว็บไซต์นี้ หรือส่วน ดังกล่าว (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะ logotypes, เครื่องหมายการค้า ตราสินค้า หรือ วัสดุที่ มีลิขสิทธิ์ ) ไปยังเว็บไซต์ ของพวกเขา ด้วยเหตุผลใดก็ตาม นอกจากนี้คุณ จะไม่ได้ รับอนุญาตให้ อ้างอิง URL( ที่อยู่เว็บไซต์ ) ของเว็บไซต์ ใน สื่อ เชิงพาณิชย์หรือ ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ใด ๆ โดยไม่ต้อง ได้รับอนุญาต หรือ ที่คุณ ได้รับอนุญาตให้ ' กรอบ ' เว็บไซต์ คุณ ตกลงเป็นการเฉพาะว่า ให้ความร่วมมือกับ Glossous ที่จะลบหรือ หรือ de-activate กิจกรรม ใด ๆ ดังกล่าว และมีความ รับผิดชอบต่อความเสียหาย ทั้งหมด คุณ ตกลงที่จะ ค่าเสียหาย จาก US $ 100,000.00 บวก ค่าใช้จ่าย และความเสียหาย ที่เกิดขึ้นจริง เนื่องจากละเมิด บทบัญญัตินี้

9 - . ผู้ใช้งาน

นอกเหนือไปจาก เนื้อหาใด ๆ ที่ ผิดกฎหมายและ ห้าม ระบุไว้ข้างต้น อาจมี ผู้เยาว์ ไม่มี เด็ก ทารก หรือผู้ที่ ไม่ได้รับอนุญาต (คน สำหรับผู้ที่ เราไม่ได้มี ชื่อที่ถูกต้อง และรหัส ในไฟล์ ) บนกล้อง หรือ อยู่ในห้องเดียวกัน
สัตว์ป่า หรือสัตว์ / สัตว์เลี้ยง ในกล้อง ในบริบท ทางเพศหรือ การอักเสบยาเสพติด ที่ผิดกฎหมาย ( หรือยาเสพติด ที่อาจ ถูกมองว่าเป็น สิ่งผิดกฎหมาย ใน สถานที่อื่น ๆ เช่น ยากัญชา ) เป็นสิ่งต้องห้าม อย่างเคร่งครัด
Incest ( ความสัมพันธ์ทางเพศ ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก ในครอบครัว) ไม่ได้รับอนุญาต
" ซิ " อุจจาระ มนุษย์ ถ่ายอุจจาระ มนุษย์ อาเจียน หรือการบริโภคของเรื่อง ที่ตั้งใจ ให้มีลักษณะเหมือน อุจจาระ หรือ อาเจียนออกมา ไม่ได้รับอนุญาต
กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือ ไม่ปลอดภัย ใด ๆ ความรุนแรง เลือด ทรมาน เจ็บปวด สลบ กาม หรือการกระทำ ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การนำ เป็นอันตรายต่อ ตัวเองใน ทางใดทางหนึ่ง เป็นสิ่งต้องห้าม
การกระทำ ที่อาจ ถือว่า หยาบคาย ในชุมชนของคุณ ใด ๆ เป็นสิ่งต้องห้าม
ผู้ใช้งาน จะต้องไม่ ปรากฏในเว็บไซต์ หลายในเวลาเดียวกัน
ผู้ใช้จะได้ รับอนุญาตให้ ได้อย่างอิสระ โต้ตอบกับ ผู้ใช้งาน อื่น ๆ ในเว็บไซต์หรือพวกเขา อาจเลือกที่จะ ป้องกันผู้ใช้ อื่น ๆ จากการสื่อสาร กับพวกเขา และมันเป็น สมบูรณ์ขึ้นอยู่กับ นักแสดงที่จะเลือก ผู้ที่พวกเขา พูดคุยกับ บนเว็บไซต์และ พวกเขาอาจจะ ไม่สนใจ ทุกคนและ อาจ ห้าม ไม่ให้คนจาก การติดต่อสื่อสาร กับพวกเขา
ผู้ใช้อาจ แลกเปลี่ยนข้อมูล กับสมาชิกของ Glossous รวมทั้ง ข้อมูลที่ติดต่อ แต่ผู้ใช้ อาจจะไม่ใช้ ข้อมูล ของสมาชิก ที่จะให้การ แสดงของเว็บแคม หรือ รับการชำระเงิน
ผู้ใช้บริการจะ ไม่ได้รับอนุญาต ในการโฆษณา เว็บไซต์เชิงพาณิชย์ ที่มี ลำธาร เว็บแคม สด ภายใต้สถานการณ์ ใด ๆ แต่ ผู้ใช้อาจ พูดถึง โปรไฟล์ของพวกเขา เอง หน้าแรกและ สิ่งที่อยากได้
ผู้ใช้บริการจะ ไม่ได้รับอนุญาต ที่จะขอ ข้อมูลบัญชี ของสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ ในการใช้ บัญชีที่ ไม่ได้อยู่ กับพวกเขา
ผู้ใช้ พยายาม ที่จะหลอกลวง สมาชิก โดยการเล่น วิดีโอที่บันทึกไว้ แทน ของ จริงถูก อาศัยอยู่บน เว็บแคมที่ จะถูกแบน ทันที

10 - . การทุจริต

ความพยายามในการ หลอกลวง ใด ๆ จะมีผลใน การห้าม อย่างถาวร
ผู้ใช้งาน จะต้องรายงาน ทุกกิจกรรม ที่น่าสงสัย ดังกล่าวหรือ ผู้ใช้อาจ ได้รับการพิจารณา ซับซ้อน

11 - . นโยบาย การยกเลิกบัญชี

Glossous จะยุติ การเข้าถึงของคุณ ไปยังเว็บไซต์ ของตน ถ้า คุณละเมิด ข้อตกลงและเงื่อนไข การใช้งานนี้
ขอสงวน สิทธิ์ที่จะ Glossous ตัดสินใจว่า เนื้อหา สนทนาหรือ เนื้อหาใด ๆ ที่ ผู้ใช้สร้างขึ้น สอดคล้องกับ ข้อตกลงและเงื่อนไข การใช้งานนี้ และมันจะเป็น การตัดสินใจของ ผู้ดูแลเว็บไซต์ ที่ ว่าจะ ลบเนื้อหา หรือ ยกเลิกบัญชีในการใช้ดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียว และ หักล้างไม่ได้ ของเขาหรือเธอ
Glossous อาจมีลักษณะ การละเมิด นอกเหนือไปจาก การละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการ อนาจาร ความรุนแรง ชนชาติ ข่มขู่ หรือ การล่วงละเมิด หมิ่นประมาท หรือ และอาจ ลบเนื้อหา ที่ผู้ใช้สร้าง ดังกล่าวและ / หรือ ยกเลิกบัญชี ของผู้ใช้และการเข้าถึง สำหรับการอัปโหลด วัสดุ ดังกล่าวหรือ มีพฤติกรรม ในการละเมิด ข้อตกลงและเงื่อนไข การใช้งานนี้ ในเวลาใดก็ได้ โดยไม่ต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียว และ หักล้างไม่ได้ ของ

12 - . จดหมายข่าว จดหมาย และนโยบาย การเลือก ออก

Glossous อาจส่ง หนังสือแจ้ง อีเมล หรืออื่น ๆ ที่ เกี่ยวกับบริการ ใหม่ โปรโมชั่น หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจเป็นที่ สนใจของคนทั่วไป การสื่อสารเหล่านี้ อาจจะเป็น ของธรรมชาติ ในเชิงพาณิชย์ คุณ เห็นพ้องที่จะ ได้รับอีเมล เชิงพาณิชย์ เมื่อคุณ ตกลงที่จะใช้ เว็บไซต์และ เข้าสู่เว็บไซต์ ผู้ใช้ที่ ไม่ต้องการ ที่จะได้รับ วัสดุ จากเรา อาจ เลือกที่จะไม่ ได้รับ การสื่อสาร เหล่านี้ได้โดย การยกเลิก ในบัญชี ของพวกเขา เรา จะปฏิบัติตาม คำขอทั้งหมด สำหรับการกำจัด

13 - . การรับประกัน ของการเข้าถึง และประโยชน์ ไม่มี

Glossous ไม่ได้รับประกันว่า คุณ จะสามารถที่จะ เข้าถึงหรือใช้ ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของ เว็บไซต์นี้ และ คุณยอมรับว่า Glossous จะต้องมี ความรับผิดชอบ ที่คุณไม่ ว่ากรณีใด ๆ สำหรับการ เข้าไม่ถึง ใด ๆ ดังกล่าว
โดยเฉพาะ ความพร้อมของ เนื้อหาใด ๆ ที่ เก็บ การสนทนา , การแสดง หรือ การบันทึกจะ ไม่รับประกัน ใน ทางใดทางหนึ่ง คลังเก็บ พร้อมกับ คุณลักษณะ อื่น ๆ หรือ ได้รับประโยชน์ จาก เว็บไซต์นี้ อาจจะกลายเป็น ไม่สามารถเข้าถึงได้ อย่างถาวร ด้วยเหตุผลใด ๆ และ คุณยอมรับว่า Glossous จะต้องมี ความรับผิดชอบ ที่คุณไม่ ว่ากรณีใด ๆ สำหรับการ เข้าไม่ถึง ใด ๆ ดังกล่าว

14 - . รับประกัน Disclaimer

คุณยอมรับว่า ใช้งานเว็บไซต์ Glossousจะเป็นความเสี่ยง ของคุณ แต่เพียงผู้เดียว ในขอบเขตสูงสุดที่ อนุญาตโดยกฎหมาย , Glossous , บริษัท แม่ , เจ้าหน้าที่ ของ กรรมการพนักงาน และตัวแทน ปฏิเสธ การรับประกัน โดยชัด แจ้งหรือโดยนัย ใน การเชื่อมต่อกับ เว็บไซต์และ การใช้งาน ดังกล่าว Glossous ไม่รับประกัน หรือรับรอง เกี่ยวกับ ความถูกต้องหรือ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของ เนื้อหาของเว็บไซต์หรือ เนื้อหาของเว็บไซต์ ใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับ เว็บไซต์นี้และ ไม่รับผิดชอบ หรือ ความรับผิดชอบต่อ ข้อผิดพลาดใด (i) , ความผิดพลาด หรือ ความไม่ถูกต้อง ของเนื้อหา , ( ii) การ บาดเจ็บส่วนบุคคล หรือ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ของธรรมชาติ ใด ๆ เป็นผลมาจาก การเข้าถึง ของคุณและ การใช้งาน ของเว็บไซต์(iii ) ใด ๆ ไม่ได้รับอนุญาต หรือการใช้ เซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย ของเรา และ / หรือ ใด ๆ และ ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด ที่เก็บไว้ ในนั้น (iv) หยุดชะงักใด หรือ การหยุดชะงัก ของการส่งผ่าน ไปยังหรือจาก เว็บไซต์นี้ (V) ข้อบกพร่อง ใด ๆ , ไวรัสม้า โทรจัน หรือเหมือน ซึ่งอาจจะ ส่งไปยัง หรือ ผ่านทางเว็บไซต์ โดยบุคคลที่สาม ใด ๆ และ / หรือ (vi ) ข้อผิดพลาดหรือ การละเว้นการกระทำ ใน เนื้อหาใด ๆ หรือ ความสูญเสียหรือ ความเสียหาย ใด ๆ ที่เกิดขึ้น เป็นผลจากการ ใช้เนื้อหา ใด ๆ โพสต์, อีเมล, ส่ง หรือ จัดเตรียมไว้ให้ ผ่านทาง เว็บไซต์ Glossous Glossous ไม่รับประกัน , รับรอง , รับประกัน หรือ รับผิดชอบต่อ ผลิตภัณฑ์หรือบริการใด โฆษณา หรือ นำเสนอโดย บุคคลที่สามผ่านทางเว็บไซต์ Glossousหรือ เว็บไซต์ใด ๆ ของ ไฮเปอร์ลิงก์ หรือ ให้ความสำคัญใน แบนเนอร์ หรือ โฆษณาอื่น ๆ และ Glossous จะไม่เป็น บุคคล หรือ ใน ทางใดทางหนึ่ง เป็นผู้รับผิดชอบ สำหรับการตรวจสอบ การทำธุรกรรม ใด ๆ ระหว่าง คุณ และผู้ให้บริการ บุคคลที่สาม ของสินค้าหรือบริการ เช่นเดียวกับ การซื้อ สินค้าหรือบริการ ผ่าน สื่อใด ๆ หรือ ในสภาพแวดล้อม ใด ๆคุณควรใช้ วิจารณญาณที่ดีที่สุด การออกกำลังกาย ของคุณและ ข้อควรระวัง ที่ เหมาะสม

15 - . ข้อจำกัดความรับผิด

โดย เห็นพ้องที่จะ ใช้ บริการอินเทอร์เน็ตที่นำเสนอโดย Glossous คุณยอมรับว่า Glossous , บริษัท แม่ ของ เจ้าหน้าที่กรรมการ พนักงานและ ตัวแทนที่ มีภูมิคุ้มกัน จากความรับผิด ภายใต้ ขอบเขตของกฎหมาย และ / หรือ ตามที่คุณธรรม การสื่อสาร ทำหน้าที่ เป็น เนื้อหาใด ๆ และไม่มีอะไร ใน ข้อตกลงและเงื่อนไข การใช้งานนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ยกเว้น หรือ ลด ภูมิคุ้มกัน เช่น คุณเข้าใจและ ตกลง ว่า Glossous สงวน สิทธิ์ที่จะ ตรวจสอบ บาง ทั้งหมด หรือ ไม่มีพื้นที่ ของเว็บไซต์ สำหรับ การยึดมั่นในข้อตกลงใน การใช้งานนี้ หรือ กฎระเบียบอื่น ๆที่อาจจะ ตีพิมพ์ เป็นครั้งคราว และ อาจจะลบ เนื้อหาใด ๆ เนื้อหาที่ ผู้ใช้สร้างขึ้น หรือ โปรไฟล์ที่ อยู่ในนั้น การตัดสินใจ แต่เพียงผู้เดียว ละเมิดข้อกำหนด การใช้งานนี้ ในกรณีที่ ไม่มีผู้ใด Glossous ซึ่งเป็น บริษัท แม่ , เจ้าหน้าที่กรรมการ พนักงาน หรือ ตัวแทนของ บริษัท จะต้อง รับผิดต่อท่าน สำหรับการใด โดยตรงทางอ้อม ที่เกิดขึ้น ความเสียหาย เป็นการลงโทษ หรือ เป็นผลสืบเนื่อง ใด ๆ ที่เกิดจาก ข้อผิดพลาด ใด ๆ (i) , ความผิดพลาด , หรือ ความไม่ถูกต้อง ของเนื้อหา , ( ii) การบาดเจ็บหรือ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ของธรรมชาติ ใด ๆ เป็นผลมาจาก การเข้าถึง ของคุณและ ใช้บริการ, ( iii) การ ใด ๆ ไม่ได้รับอนุญาต หรือการใช้ เซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย ของเรา และ / หรือ ใด ๆ และ ส่วนตัว ข้อมูลที่เก็บไว้ ในนั้น (iv) การหยุดชะงัก ใด ๆ หรือการ หยุดชะงัก ของการส่งผ่าน ไปยังหรือจาก เว็บไซต์นี้ (iv) ข้อบกพร่อง ใด ๆ , ไวรัสม้า โทรจัน หรือชอบ ซึ่งอาจจะ ส่งไปยัง หรือ ผ่านทางเว็บไซต์ โดยบุคคลที่สาม ใด ๆ และ / หรือ ( v) และ ข้อผิดพลาดหรือ การละเว้นการกระทำ ใน เนื้อหาใด ๆ หรือ ความสูญเสียหรือ ความเสียหาย ที่เกิดขึ้น ของชนิด เป็นผลมาจาก การใช้งานของ เนื้อหาใด ๆใด ๆ โพสต์ , อีเมล, ส่ง หรือ จัดเตรียมไว้ให้ ผ่านทาง เว็บไซต์ Glossousไม่ว่าจะเป็น บนพื้นฐานของ การรับประกัน สัญญา ละเมิด หรือ ทฤษฎี ทางกฎหมาย อื่น ๆ หรือไม่และ บริษัทจะแนะนำ เป็นไปได้ของ ความเสียหาย ดังกล่าว Glossous รับผิด ใน กรณีใด ๆ จะต้องไม่เกิน ผลรวมของ 500.00€ ข้อ จำกัด ดังกล่าวข้างต้น รับผิดทั้งหลาย นำไปใช้ ในขอบเขตสูงสุดที่ อนุญาตโดยกฎหมาย ที่ใช้บังคับ ใน เขตอำนาจ คุณ ยอมรับว่า เฉพาะ Glossous , บริษัท แม่ เจ้าหน้าที่ ของมัน กรรมการพนักงาน หรือ ตัวแทน จะไม่รับผิดชอบ สำหรับ เนื้อหา ที่ผู้ใช้สร้าง หรือการปฏิบัติ หมิ่นประมาท ที่ไม่เหมาะสม หรือ ผิดกฎหมายของ บุคคลที่สาม ใด ๆ และ ว่ามีความเสี่ยง ของอันตราย หรือ ความเสียหายจากการ ที่กล่าวมา ทั้งหมด วางอยู่ กับคุณ

16 - . ชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะ ปกป้อง ป้องกันและระงับ อันตราย Glossous , บริษัท แม่ ของ เจ้าหน้าที่กรรมการ ผู้ถือหุ้นพนักงาน และ ตัวแทน การบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์ และ ให้ผู้ให้ข้อมูล และ การเรียกร้อง ใด ๆ และ ความเสียหาย ภาระ ความสูญเสีย หนี้สิน ค่าใช้จ่าย หรือ ชำระหนี้ และ ค่าใช้จ่าย (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะ ค่าทนาย ) ที่เกิดขึ้นจาก (i ) การใช้ และการเข้าถึงเว็บไซต์ Glossous ของคุณ ( ii) การละเมิด ของ ระยะเวลาของ ข้อตกลงในการ ใช้งานใด ๆ (iii ) คุณละเมิด สิทธิ ของบุคคลที่สาม รวมถึง แต่ไม่ จำกัด ใด ๆ ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สิน ส่วนตัวหรือ ขวา หรือ ( iv) อ้างว่า หนึ่งใน เนื้อหา ที่ผู้ใช้สร้าง ของคุณ ทำให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคลที่สาม ใด ๆ การป้องกัน นี้ และ ภาระ การชดเชยความเสียหาย จะ อยู่รอด เงื่อนไขการใช้งาน และการใช้ งานเว็บไซต์ Glossousหรือบริการ

17 - . สังกัด และทางเลือก ของข้อตกลง ตามกฎหมาย

ข้อตกลงและเงื่อนไข การใช้งานนี้ จะถูกควบคุม และตีความ ตามกฎหมายของสเปน ไม่รวม ความขัดแย้ง ของ กฎระเบียบ กฎหมาย คุณ ชัด ยอมรับว่าอำนาจพิเศษ สำหรับ การเรียกร้อง หรือการกระทำ ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับ ข้อตกลงเหล่านี้ ในการใช้งาน หรือ ใช้งานเว็บไซต์ นี้ จะนอน เพียงคนเดียวใน ศาลของ สเปน และ คุณยัง ตกลงที่จะ ส่ง ใช้เขตอำนาจ ส่วนตัว ของศาล ดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ในการ litigating ใด เรียกร้องดังกล่าว หรือการกระทำ

18 - . มอบหมาย

ข้อตกลงและเงื่อนไข ในการใช้งาน และสิทธิ ใด ๆ และ ได้รับใบอนุญาต ภายใต้ข้อตกลง นี้อาจ ไม่สามารถโอนหรือ ได้รับมอบหมายจาก คุณ แต่ อาจได้รับมอบหมาย Glossous โดยไม่มีข้อ จำกัด

19 - . ทั่วไป

คุณยอมรับว่า ข้อตกลง ในการใช้งาน ร่วมกับ นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ http://www.Glossous.com/privacy-policy และ ประกาศทางกฎหมาย อื่น ๆ ที่ตีพิมพ์โดย Glossous บนเว็บไซต์ ของตน ถือว่า เป็นข้อตกลงทั้งหมด ระหว่างคุณและ Glossous เกี่ยวกับ บริการออนไลน์ Glossous ถ้า ข้อบัญญัติของข้อกำหนด ในการใช้งาน ใด ๆ ที่ไม่ถูกต้อง ถือว่าเป็น ศาล ที่มีเขตอำนาจ, ความอ่อนแอ ของ บทบัญญัติ ดังกล่าวจะไม่กระทบต่อ ความถูกต้องของ บทบัญญัติ ที่เหลืออยู่ของ ข้อตกลงและเงื่อนไข การใช้งานนี้ ที่ จะยังคง มีผลบังคับใช้ อย่างเต็มรูปแบบ และผลกระทบ ผ่อนผัน ระยะเวลา นี้ เงื่อนไขการใช้งาน ใด ๆ จะถือว่าสละสิทธิ์ เพิ่มเติมหรือ อย่างต่อเนื่อง ของคำ ดังกล่าว หรือ ระยะยาวอื่น และความล้มเหลว Glossous เพื่อ ยืนยัน สิทธิ หรือบทบัญญัติใด ภายใต้ ข้อตกลงและเงื่อนไข การใช้งานนี้ ไม่ถือว่าเป็นการ สละสิทธิหรือ บทบัญญัติ คุณและ Glossous ยอมรับว่า สาเหตุ ของการกระทำ ใด ๆ ที่ เกิดขึ้นจากหรือ เกี่ยวข้องกับการ บริการออนไลน์ Glossous ต้อง เริ่ม ภายในหนึ่งปี ( 1) หลัง การดำเนินการคงค้าง โดยประการอื่น สาเหตุ ดังกล่าว ดำเนินการ ระงับ ถาวร

20 - . ระยะสั้นและ นโยบาย การยกเลิก

Glossous สงวนสิทธิ์ในการ ยุติข้อตกลง สำหรับสาเหตุ นี้ได้ตลอดเวลา ข้อตกลงนี้ อาจถูกยกเลิก โดยอีเมลจาก คุณ Glossous หรืออีเมลจาก Glossous กับคุณ หรือโดยการ กระทำของบัญชี หรือ ชื่อผู้ใช้ ของคุณที่ เว็บไซต์ โดย Glossous
สงวน ที่ได้รับจาก คุณ Glossous ในช่วงระยะเวลา ของข้อตกลงนี้จะยังคงมี การยกเลิกสัญญานี้โดย ทั้งสองฝ่าย ท่านรับทราบว่า Glossous ไม่ต้อง รับผิดต่อท่าน หรือบุคคลที่สาม สำหรับการยกเลิก ของการเข้าถึง ใด ๆ ของคุณ ไปยังเว็บไซต์ นี้
สำรอง Glossous สิทธิ ในการใช้ดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียว ในการที่จะ ยุติการเข้าถึง ทั้งหมดหรือ ส่วนหนึ่งของ เว็บไซต์นี้ ของคุณ มีหรือไม่มีการ แจ้งให้ทราบ ด้วยเหตุผลใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียง Glossous ถ้า คุณ เชื่อว่า มีการละเมิด หรือกระทำ ไม่ลงรอยกัน ด้วยตัวอักษร หรือ จิตวิญญาณของ ข้อตกลงและเงื่อนไข การใช้งานนี้
แม้หลังจากที่ ข้อตกลงนี้ ถูกยกเลิก บทบัญญัติ ของมันจะ ยังคงมีผล
คุณสามารถยกเลิก บัญชีของคุณ ได้ตลอดเวลา และ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม

21 - . นโยบายการคืนเงิน / คำถาม

Glossous จะทุ่มเทเพื่อ ความพึงพอใจของ ลูกค้า ที่เป็นไปได้ เมื่อใดก็ตามที่ เราต้องการ ที่จะแก้ปัญหา หรือคำถามใด ๆ ที่คุณมีกับ บริการใด ๆ ของเรา ถ้าเป็นไปได้ ทั้งหมดที่เรา ต้องการที่จะช่วย แก้ปัญหา ใด ๆ ที่คุณมี กรุณา ส่งอีเมลถึงเรา เพื่อขอความช่วยเหลือ ! http://www.glossous.com/contactus/

22 - . นโยบายความเป็นส่วนตัว

การใช้ บริการอินเทอร์เน็ต Glossous ถูกควบคุมโดย นโยบายความเป็นส่วนตัวตั้งอยู่ที่ http://www.glossous.com/privacy-policy

23 - . Google แปล

ทีม Glossous ใช้ การแปล โดยอัตโนมัติเพื่อ อำนวยความสะดวกใน การเข้าถึง Glossousกับผู้คน จากทุกที่ใน โลก ดังนั้น จำนวนมาก ของเนื้อหาของ Glossous มีการแปล โดย " Google Translate " รวมทั้ง ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ในภาษา อื่น ๆ (ยกเว้น ภาษาอังกฤษ) สำหรับ วัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวของการเป็น ที่เข้าใจ อย่างน้อยที่สุด ของพวกเขา รุ่น ที่ถูกต้องของ ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ เป็นส่วนหนึ่ง กับใจของ เว็บไซต์นี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษ และคุณ ยอมรับ เงื่อนไขนี้